Menu
Your Cart
Mừng khai trương Kho Sàn gỗ Châu Đốc giảm ngay 10% khi mua sàn gỗ & vận chuyển miễn phí khi vực châu đốc xem chi tiết

Sàn gỗ Ultra Awood

Brand: AWOOD Model: AU140x23 TB
Sàn gỗ AWood AU140x23 Teak BDòng AU WPC (AWood Ultrashield Layer, wood plastic composite) là sản phẩm mới được sản xuất bởi công nghệ kỹ thuật ép đùn kép: là cùng một lúc ép đùn hai vật liệu lõi WPC và lớp áo HDPE tạo thành một thể rắn chắc,Lõi đồng chất với gỗ nhựa tổng hợp WPC đư..
196.000₫/ M dài
Brand: AWOOD Model: AU140x23 TG
Sàn gỗ AWood® AU140x23 Teak GDòng AU WPC (AWood Ultrashield Layer, wood plastic composite) là sản phẩm mới được sản xuất bởi công nghệ kỹ thuật ép đùn kép: là cùng một lúc ép đùn hai vật liệu lõi WPC và lớp áo HDPE tạo thành một thể rắn chắc,Lõi đồng chất với gỗ nhựa tổng..
196.000₫/ M dài
Brand: AWOOD Model: AU140x23 TM
Sàn gỗ AWood® AU140x23 Teak MDòng AU WPC (AWood Ultrashield Layer, wood plastic composite) là sản phẩm mới được sản xuất bởi công nghệ kỹ thuật ép đùn kép: là cùng một lúc ép đùn hai vật liệu lõi WPC và lớp áo HDPE tạo thành một thể rắn chắc,Lõi đồng chất với gỗ nhựa tổng..
196.000₫/ M dài
Brand: AWOOD Model: SU140x23 Charcoal
Sàn gỗ AWood SU140x23 CharcoalDòng AU WPC (AWood Ultrashield Layer, wood plastic composite) là sản phẩm mới được sản xuất bởi công nghệ kỹ thuật ép đùn kép: là cùng một lúc ép đùn hai vật liệu lõi WPC và lớp áo HDPE tạo thành một thể rắn chắc,Lõi đồng chất với gỗ nhự..
280.000₫/ M dài
Brand: AWOOD Model: SU140x23 Sandalwood
Sàn gỗ AWood SU140x23 SandalwoodDòng AU WPC (AWood Ultrashield Layer, wood plastic composite) là sản phẩm mới được sản xuất bởi công nghệ kỹ thuật ép đùn kép: là cùng một lúc ép đùn hai vật liệu lõi WPC và lớp áo HDPE tạo thành một thể rắn chắc,Lõi đồng chất với gỗ nhựa t..
280.000₫/ M dài
Brand: AWOOD Model: PS152x9 Acacia
Dòng UA PS (Ultrashield Layer AWood, Polystyren) là sản phẩm mới được sản xuất bởi công nghệ kỹ thuật ép đùn kép: là cùng một lúc ép đùn hai vật liệu lõi WPC và lớp áo HDPE tạo thành một thể rắn chắc,Lõi đồng chất với gỗ nhựa tổng hợp Polystyren được bao phủ to..
125.000₫/ M dài
Brand: AWOOD Model: PS152x9 Belem Apple
Dòng UA PS (Ultrashield Layer AWood, Polystyren) là sản phẩm mới được sản xuất bởi công nghệ kỹ thuật ép đùn kép: là cùng một lúc ép đùn hai vật liệu lõi WPC và lớp áo HDPE tạo thành một thể rắn chắc,Lõi đồng chất với gỗ nhựa tổng hợp Polystyren được bao phủ toàn diện bở..
125.000₫/ M dài
Brand: AWOOD Model: PS152x9 island Oak
Dòng UA PS (Ultrashield Layer AWood, Polystyren) là sản phẩm mới được sản xuất bởi công nghệ kỹ thuật ép đùn kép: là cùng một lúc ép đùn hai vật liệu lõi WPC và lớp áo HDPE tạo thành một thể rắn chắc,Lõi đồng chất với gỗ nhựa tổng hợp Polystyren được bao phủ to..
125.000₫/ M dài
Brand: AWOOD Model: PS152x9 Morado
Dòng UA PS (Ultrashield Layer AWood, Polystyren) là sản phẩm mới được sản xuất bởi công nghệ kỹ thuật ép đùn kép: là cùng một lúc ép đùn hai vật liệu lõi WPC và lớp áo HDPE tạo thành một thể rắn chắc,Lõi đồng chất với gỗ nhựa tổng hợp Polystyren được bao phủ to..
125.000₫/ M dài
Brand: AWOOD Model: PS152x9 Rose Teak
Dòng UA PS (Ultrashield Layer AWood, Polystyren) là sản phẩm mới được sản xuất bởi công nghệ kỹ thuật ép đùn kép: là cùng một lúc ép đùn hai vật liệu lõi WPC và lớp áo HDPE tạo thành một thể rắn chắc,Lõi đồng chất với gỗ nhựa tổng hợp Polystyren được bao phủ to..
125.000₫/ M dài
Brand: AWOOD Model: PS152x9 Snow Pine
Dòng UA PS (Ultrashield Layer AWood, Polystyren) là sản phẩm mới được sản xuất bởi công nghệ kỹ thuật ép đùn kép: là cùng một lúc ép đùn hai vật liệu lõi WPC và lớp áo HDPE tạo thành một thể rắn chắc,Lõi đồng chất với gỗ nhựa tổng hợp Polystyren được bao phủ to..
125.000₫/ M dài
Brand: AWOOD Model: UA142x22 Red Teak
Ultra A Wood UA142x22 Red TeakDòng UA WPC (Ultrashield Layer AWood, wood plastic composite) là sản phẩm mới được sản xuất bởi công nghệ kỹ thuật ép đùn kép: là cùng một lúc ép đùn hai vật liệu lõi WPC và lớp áo HDPE tạo thành một thể rắn chắc,Lõi đồng chất ..
200.000₫/ M dài
Hiển thị 1 đến 12 trong 17 (2 Trang)